۶۹۶۹۱۱۷_۰_۱۵۹_۱۵۳۶_۱۰۲۳_۱۹۲۰x0_80_0_0_e83e20688bce57351ef0721c9caa5051

هشت تن از اثر یک روی‌داد ترافیکی در استان سمنگان کشته و مجروح شدند