photo_2023-05-17_15-48-22

وزیر امر به معروف طالبان: هیچ کسی نمی‌تواند زنی را برخلاف میلش مجبور به ازدواج کند