سمیرا_حمیدی_مسئول_بخش_افغانستان_در_سازمان_عفو_بین‌الملل_۷۷۰x433

عضو عفو‌ بین‌الملل: مبارزه‌ی زنان افغانستان باید بخشی از تاریخ جنبش زنان جهان شود