طوفان+الاقصی+حماس+غزه+فلسطین+اسراییل

آمریکا یک بندرگاه را به منظور دریافت بیش‌تر کمک‌های بشردوستانه‌ در نوار غزه می‌سازد