FB_IMG_1709983753226

وزارت آب و‌ انرژی طالبان از احتمال بارندگی نسبتا شدید در کشور خبر داد