۴۵۴۵۶

یک عضو گروه طالبان در بدخشان: ورزش‌کاران و تماشاچیان مسابقات ورزشی کافر هستند