۰۱۰۰۰۰۰۰-۰aff-0242-68a6-08db6003d039_cx0_cy12_cw0_w1080_h608

کشته‌شدن دو نیروی جبهه‌ی مقاومت ملی در استان کاپیسا