۲۰۲۴۰۳۱۰_۰۹۱۲۱۹

جبهه‌ی آزادی مسوولیت انفجار در شمال شهر کابل را برعهده را گرفت