سنتکام

نخستین کشتی آمریکایی برای ایجاد یک بندرگاه موقت به سوی غزه حرکت کرد