۲۰۲۴۰۳۱۱_۱۵۳۰۵۵

ریاست هواشناسی طالبان از احتمال برف‌باری و باران شدید در ۱۹ استان کشور خبر داد