۱۴۰۱۰۸۱۸۱۵۳۱۰۴۵۲۴۲۶۴۰۴۴۱۱۰

بانک جهانی: ارزش روپیه‌ی کابلی در برابر ارزهای خارجی کاهش یافته‌است