WhatsApp-Image-2024-03-12-at-7.04.36-PM

روی‌داد ترافیکی در استان غزنی جان دو عضو گروه طالبان را گرفت