thumbs_b_c_439396fa4ccb598991b781a0a0b4b5c4

بنی گانتز: شورای جنگ اسراییل با آغاز عملیات نظامی در رفح متحد است