cad965da6fad9cdc29b80d1ebb9b510ad9bed5d0

بیش از یک‌هزار مهاجر افغانستانی از ایران اخراج شدند