۴۹۰۳۵۹۱

بمباران مجدد غزه توسط اسراییل جان بیش از ۸۰ فلسطینی را گرفت