FB_IMG_1710665589339

حدود ۴۰ درصد معاشات پزشکان بیمارستان استانی پروان توسط موسسه‌ی کف ربوده شد