FB_IMG_1710762492046

‏کرزی حملات هوایی پاکستان بر خوست و پکتیکا را محکوم کرد