۲۰۲۴۰۳۱۹_۱۰۰۵۳۹

یک جوان در استان سرپل به قتل رسید