بحران مواد غذایی کودکان افغانستان را متأثر کرده است

بانک جهانی در گزارش تازه‌ای اظهار داشت افغانستان با گسترش بحران نبود مواد غذایی در سطح جهان مواجه است و ۴ میلیون نفر از جمله ۳.۲ میلیون کودک زیر پنج سال نیز دچار سؤتغذیه هستند. در گزارش بانک جهانی آمده است که بیشتر مردم افغانستان برای رفع نیازهای اساسی غذایی خود به استراتژی‌های مقابله‌ای نیاز … ادامه خواندن بحران مواد غذایی کودکان افغانستان را متأثر کرده است