۱۷۰۶۹۱۵۴۸

حماس اصرار نتانیاهو برای حمله به رفح را چالشی برای جامعه‌ی جهانی دانست