۰۶۳_۱۴۳۷۰۸۵۷۱۲

قطع‌نامه‌ای برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه تصویب شد