خروج عجولانه آمریکا از افغانستان و جدال احزاب آمریکایی

سقوط کابل، خروج نیروهای خارجی و روند تخلیه افغانستانی‌های همکار با خارجی‌ها سوالات زیادی را بی‌جواب مانده‌است و هنوز هم شمار زیادی از افغانستانی‌هایی که با نیروهای خارجی در کشور همکار بودند، منتظر اند تا از افغانستان به کشورهای خارجی منتقل شوند. اخیرا جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا تحقیقات درمورد خروج نظامیان آمریکایی از … ادامه خواندن خروج عجولانه آمریکا از افغانستان و جدال احزاب آمریکایی