۱۹۶۹۹۸۵_۷۹۵

تصویب قطع‌نامه‌ی شورای امنیت؛ سفر یک هیات اسراییلی از سوی نتانیاهو به واشنگتن لغو شد