۳۸۳۳۳۶۶

طالبان نوار صوتی هبت‌الله در مورد سنگ‌سار و شلاق‌ زنان را حذف کردند