۱۲۰۸F811-2133-4A11-877E-5160B402664B-850×531-1-850×531

یک مرد از سوی تفنگ‌داران ناشناس در ننگرهار تیرباران شد