بغلان-۱

جبهه‌ی مقاومت ملی: یک فرمانده‌ی طالبان و محافظ‌اش در بغلان کشته شدند