۱۹۱۲۶۵۷۵_۱۰۵

ترکیه: گزارش‌ها مبنی بر ارسال تسلیحات به اسراییل دور از واقعیت است