۱۵۴۵۶۲۲_۵۳۴

نخست‌وزیر بلژیک پس از درگیری مهاجران تُرک‌ و کُردتبار ترکیه فراخوان آرامش صادر کرد