۲۰۲۴۰۳۲۹_۰۸۵۷۰۷

یک هواپیمای بی‌سرنشین در آسمان قندهار گشت‌زنی می‌کند