۲۰۲۴۰۳۳۰_۱۰۲۸۴۶

ابراز نگرانی عفو بین‌الملل از نقض حقوق زنان و دختران افغانستانی‌ در پی اخراج از ایران و پاکستان