۱۷۹۶۲۸۵_۴۱۶

نخست‌وزیر پولند: اروپا آمادگی مقابله با تهدید روسیه را ندارد