۳۱۳۲۲۰۵

قام‌ها در واشنگتن: دو شهروند آمریکایی‌ در زندان گروه طالبان به سر می‌برند