۴۸۵۸۷۳۰

اطلاعات شخصی میلیون‌ها مشتری یک شرکت مخابراتی آمریکا افشا شد