۱۷۱۰۱۸۹۳۷

نیروهای امنیتی ترکیه بیش از ۵۰ تن را به اتهام ارتباط با داعش بازداشت کردند