IMG_20240123_110550_381

اچکزی: پای‌گاهی در قندهار از سوی طالبان برای پرواز هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا ایجاد شده‌است