۱۵۷۶۰۵۶۳۰

سازمان همکاری شانگهای: طالبان به تعهدات خود در مبارزه با گروه‌های تروریستی عمل کنند