۱۷۰۲۲۵۶۹۷

ترامپ: اگر در انتخابات پیروز نشوم خشونت و هرج‌و‌مرج آمریکا را نابود خواهد