۶۷۲۶۹۲۲۰_۶۰۵

عفو بین‌الملل: پاکستان باید اخراج مهاجران افغانستانی را متوقف کند