احمد-هنایش-خبرنگار-افغان

مرکز خبر‌نگاران افغانستان نسبت به وضعیت خبرنگاران افغانستانی در پاکستان ابراز نگرانی کرد