۴۸۲۶۱۶۷

سازمان رسانه‌ای ترامپ ۵۸ میلیون دالر ضرر کرد