فیروزکوه-scaled

بخشی از کمک‌های نقدی توزیع‌شده برای مردم در پسابند غور از سوی گروه طالبان پس گرفته شد