۱۹۸۳۷۸۰_۳۲۴

ثروت‌ مارک زاکربرگ از ایلان ماسک بیش‌تر شد