فاریاب-۸۸۰×۵۵۰-۱.jpeg

دو نظامی پیشین توسط طالبان در فاریاب بازداشت شدند