IMG_20240408_085417_167

حکمت‌یار برخلاف دستور وزیر عدلیه‌ی طالبان برای سومین روز پیهم ملاقات‌های سیاسی‌ انجام داد