۱۷۱۲۵۳۱۲۸۰۷۴۰۲۸۵۰۰

زلنسکی: بدون کمک آمریکا در جنگ با روسیه شکست می‌خوریم