۴۵۴۵۶

طالبان مسوول مدرسه‌ی جهادی شان را در بدخشان به اتهام تجاوز جنسی بر یک دختر بازداشت کردند