مایکل-مک-کال

مک کال: علاوه بر افغانستانی‌ها خانواده‌های آمریکایی‌ها نیز از وحشت طالبان متاثیر شده‌اند