۱۳۰۸۸۹۵_۸۷۸

طالبان با چالش‌های بزرگ برای نقش‌آفرینی در امنیت و آینده‌ی اقتصادی منطقه مواجه هستند