دولت بایدن: ترامپ مقصر اصلی خروج شتاب‌زده از افغانستان است

گزارش تحقیقی کاخ سفید در باره عملیات خروج از افغانستان منتشر شد و دولت بایدن، دولت پیشین به رهبری ترامپ را مقصر اصلی خروج شتاب‌زده از افغانستان دانست. راسک RASC: یک نقل خلاصه ۱۲ صفحه‌ای گزارش تحقیقی کاخ سفید در باره عملیات خروج از افغانستان که به روزنامه نیویورک تایمز رسیده‌ است مقام‌های دولت کنونی … ادامه خواندن دولت بایدن: ترامپ مقصر اصلی خروج شتاب‌زده از افغانستان است