نشست سمرقند؛ هشدار روسیه و ایران به آمریکا

نویسنده: کی‌خسرو باختریان نشست سمرقند را باید بنابر سند راه‌بردی سیاست خارجی روسیه مورد بررسی قرار داد که پوتین آن را برای محدود کردن سلطه‌ی غرب در جهان ارایه داده است. اگر از تشریح  جزییات این سند بگذریم، هدف محوری سند این است‌که روسیه در نزدیکی با چین، هند و ایران در آسیای میانه، خاورمیانه، … ادامه خواندن نشست سمرقند؛ هشدار روسیه و ایران به آمریکا